Locale th_TH

faker.providers.color

class faker.providers.color.th_TH.Provider(generator)

Bases: faker.providers.color.Provider

Implement color provider for th_TH locale.

Sources: - https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสี

color(hue=None, luminosity=None, color_format='hex')

Generate a color in a human-friendly way.

Under the hood, this method first creates a color represented in the HSV color model and then converts it to the desired color_format. The argument hue controls the H value according to the following rules:

 • If the value is a number from 0 to 360, it will serve as the H value of the generated color.
 • If the value is a tuple/list of 2 numbers from 0 to 360, the color’s H value will be randomly selected from that range.
 • If the value is a valid string, the color’s H value will be randomly selected from the H range corresponding to the supplied string. Valid values are 'monochrome', 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple', and 'pink'.

The argument luminosity influences both S and V values and is partially affected by hue as well. The finer details of this relationship are somewhat involved, so please refer to the source code instead if you wish to dig deeper. To keep the interface simple, this argument either can be omitted or can accept the following string values:'bright', 'dark', 'light', or 'random'.

The argument color_format controls in which color model the color is represented. Valid values are 'hsv', 'hsl', 'rgb', or 'hex' (default).

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue='red')
...
'#af2f33'
'#e02141'
'#ef6466'
'#a80a14'
'#ed9e95'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(luminosity='light')
...
'#79c3e0'
'#89ffa1'
'#96cbf7'
'#aafaff'
'#e3f495'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=(100, 200), color_format='rgb')
...
'rgb(26, 155, 88)'
'rgb(9, 193, 49)'
'rgb(73, 229, 154)'
'rgb(107, 249, 166)'
'rgb(76, 204, 69)'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue='orange', luminosity='bright')
...
'#efc332'
'#edae65'
'#d1861d'
'#ffcc42'
'#e09533'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=135, luminosity='dark', color_format='hsv')
...
'hsv(135, 96, 45)'
'hsv(135, 98, 57)'
'hsv(135, 94, 61)'
'hsv(135, 99, 47)'
'hsv(135, 94, 50)'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color(hue=(300, 20), luminosity='random', color_format='hsl')
...
'hsl(217, 94, 27)'
'hsl(40, 23, 54)'
'hsl(268, 100, 74)'
'hsl(175, 43, 31)'
'hsl(131, 47, 11)'
color_name()

Generate a color name.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.color_name()
...
'สีเงิน'
'สีม่วง'
'สีเทา'
'สีน้ำตาล'
'สีหยก'
hex_color()

Generate a color formatted as a hex triplet.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.hex_color()
...
'#d82c08'
'#629f70'
'#c2094d'
'#e3e707'
'#6baa95'
rgb_color()

Generate a color formatted as a comma-separated RGB value.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.rgb_color()
...
'197,215,20'
'132,248,207'
'155,244,183'
'111,71,144'
'71,48,128'
rgb_css_color()

Generate a color formatted as a CSS rgb() function.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.rgb_css_color()
...
'rgb(197,215,20)'
'rgb(132,248,207)'
'rgb(155,244,183)'
'rgb(111,71,144)'
'rgb(71,48,128)'
safe_color_name()

Generate a web-safe color name.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.safe_color_name()
...
'สีขาว'
'สีเงิน'
'สีชมพู'
'สีเขียว'
'สีม่วง'
safe_hex_color()

Generate a web-safe color formatted as a hex triplet.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.safe_hex_color()
...
'#cc5500'
'#dd7700'
'#114400'
'#884400'
'#ff8800'

faker.providers.job

class faker.providers.job.th_TH.Provider(generator)

Bases: faker.providers.job.Provider

job()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.job()
...
'วีเจ'
'เภสัชกร'
'นักบวช'
'ช่างทำเครื่องดนตรี'
'นักหนังสือพิมพ์'

faker.providers.lorem

class faker.providers.lorem.th_TH.Provider(generator)

Bases: faker.providers.lorem.Provider

Implement lorem provider for th_TH locale.

Word list is drawn from the Thailand’s Ministry of Education.

Sources:

paragraph(nb_sentences=3, variable_nb_sentences=True, ext_word_list=None)

Generate a paragraph.

The nb_sentences argument controls how many sentences the paragraph will contain, and setting variable_nb_sentences to False will generate the exact amount, while setting it to True (default) will generate a random amount (+/-40%, minimum of 1) using randomize_nb_elements().

Under the hood, sentences() is used to generate the sentences, so the argument ext_word_list works in the same way here as it would in that method.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5)
...
'ชมพู่ รถบรรทุก วันพระ ต้นมะขามเทศ แบบทดสอบ รสชาติ. หนุน จุดประสงค์ อ่อนเพลีย เคี้ยว ตีลังกา ข่าย. สี่เหลี่ยม เชิญ หมี่ อิฐ เต้น. คัดลายมือ คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน. ล่าง บีบ ซีอิ๊ว ย่อม.'
'น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล เกลือ พลั่ว. มัน เสียใจ กล้วยหอม หนี ผง การคูณ พวก เวร. สีน้ำ ตะกร้า บริเวณ กี่ หมอนข้าง. แหลกลาญ สวนครัว ตบ ชะนี ชนะ พาด ตัวอย่าง. รถตำรวจ ไอศกรีม หล่น น้ำตก องค์. เบา เสา ปูน ฉันท์ นก เศษกระดาษ.'
'ประตู ภาระ เชือก โต ไหว้ ทาน สอ. ยืด ผลัด คลื่น ครั้ง สวน รำ มะเร็ง. เสาร์ บาดเจ็บ นุ่ม หารสั้น ต้นพริก ลำพัง. ปีก เงิน หยุด ไพเราะ.'
'ดู โกน หวง แหย่ นิยาย. เกียรติ ขาด ตื่น วา หลัง สมบัติ. อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ จำปี กู. ตู้ กระต่าย เยาวชน เป้า.'
'รวม ส่องแสง ปลอกหมอน เรือ ต่อมา ข่าว ก๋ง. กระเป๋า เดือน ทานตะวัน นกแก้ว พัดลม. ข้าม สุภาพ มาก ศอก คำตอบ ผลิต ต้นมะปราง นิด.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, variable_nb_sentences=False)
...
'ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง. รสชาติ ไว ความร่มเย็น แรก โดย. ตีลังกา ข่าย เหล้า เชื้อโรค. เครื่องใช้ ทุย คัดลายมือ คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม ถั่วฝักยาว. ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล.'
'ขอบฟ้า ชั้นเรียน เทอม ประทัด. กำนัน บริสุทธิ์ พาน. เสียว ข้าวสาร ต้นพริก ลับ สีน้ำ ตะกร้า. น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว. ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.'
'ประมาณ จิก กู ไล่จับ เบา เสา ปูน ฉันท์. กิ้งก่า ทิ่ม รดน้ำ. ภาระ เชือก โต ไหว้. คุณพ่อ ต่างประเทศ เทป ไข้เลือดออก. เข่ง กล สนิท คำปฏิญาณ หลาน พระอินทร์ เสาร์.'
'สีน้ำเงิน โซ่ สอย สถานีตำรวจ วง ปีก เงิน. แจ้ว รางวัล เสื่อ คำตอบ จอด ลม ลูกจัน พัง. ขาด ตื่น วา หลัง. ชัง ประเทศชาติ อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ. ไข้เลือดออก เหงื่อ ศาสนาพุทธ ตู้.'
'เพื่อ โรงอาหาร แกงคั่ว. รวม ส่องแสง ปลอกหมอน เรือ ต่อมา ข่าว ก๋ง. กระเป๋า เดือน ทานตะวัน นกแก้ว พัดลม. ข้าม สุภาพ มาก ศอก คำตอบ ผลิต ต้นมะปราง นิด. รถพยาบาล จระเข้ พวง ฤาษี ยัด.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc. Ghi jkl ghi def. Def def ghi abc.'
'Def ghi abc jkl jkl abc jkl. Abc def jkl abc def jkl abc ghi. Jkl abc ghi abc jkl. Jkl def def def abc def jkl. Jkl ghi ghi def ghi. Def abc abc jkl abc jkl.'
'Abc ghi abc abc abc abc ghi. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi. Ghi def ghi jkl jkl jkl. Def abc ghi def.'
'Abc def ghi def abc. Jkl abc abc ghi abc ghi. Ghi abc abc abc jkl abc abc. Abc abc jkl abc.'
'Abc jkl jkl abc def abc def. Abc def def abc def. Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraph(nb_sentences=5, variable_nb_sentences=False, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl. Jkl def jkl abc abc. Jkl ghi def jkl. Jkl def ghi jkl ghi def abc def. Ghi abc ghi def ghi abc jkl jkl.'
'Ghi def jkl ghi. Ghi jkl def. Ghi abc jkl abc jkl abc. Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.'
'Ghi def abc jkl def abc abc jkl. Ghi ghi def. Ghi abc abc abc. Jkl jkl ghi def. Def jkl jkl jkl ghi jkl ghi.'
'Def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc. Ghi jkl ghi abc abc abc jkl. Def def jkl abc.'
'Abc jkl ghi. Abc jkl jkl abc def abc def. Abc def def abc def. Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc. Jkl abc ghi jkl def.'
paragraphs(nb=3, ext_word_list=None)

Generate a list of paragraphs.

This method uses paragraph() under the hood to generate paragraphs, and the nb argument controls exactly how many sentences the list will contain. The ext_word_list argument works in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraphs(nb=5)
...
['ชมพู่ รถบรรทุก วันพระ ต้นมะขามเทศ แบบทดสอบ รสชาติ. หนุน จุดประสงค์ อ่อนเพลีย เคี้ยว ตีลังกา ข่าย. สี่เหลี่ยม เชิญ หมี่ อิฐ เต้น.', 'คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม. บีบ ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ.', 'ต้นตาล เกลือ พลั่ว เหว เยี่ยมเยียน โคม กำนัน. หนี ผง การคูณ พวก เวร สั้น.', 'น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว. ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.', 'หล่น น้ำตก องค์ ของใช้ สร้าง ชม ฝา. นก เศษกระดาษ ก๋ง ประตู. เกรงใจ ตู้โชว์ ภูษา คุณพ่อ. ยืด ผลัด คลื่น ครั้ง สวน รำ มะเร็ง.']
['ขิง สีน้ำเงิน โซ่ สอย สถานีตำรวจ วง ปีก เงิน. แจ้ว รางวัล เสื่อ คำตอบ จอด ลม ลูกจัน พัง. ขาด ตื่น วา หลัง.', 'อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ จำปี กู. ตู้ กระต่าย เยาวชน เป้า. รายงาน คนใช้ นกแก้ว มะเร็ง.', 'คม เปรต วิทยุ กระเป๋า เดือน ทานตะวัน. อบรม ทหาร ข้าม สุภาพ. ก๋ง เครื่องมือ เฟื่องฟ้า เครื่องแต่งกาย ศูนย์.', 'รุนแรง ทั้ง ที่ เจดีย์. อธิบาย นัยน์ตา บ่อ มีดโกน.', 'การศึกษา ต้นพุทรา ตำลึง เข้าใจ แท้ ถาม แรด. ดอกแก้ว ฟอง กัด คุ้ม สาว พังทลาย ลอด. โผ หลุด ความร่มเย็น สามารถ ซอย.']
['ต้นทับทิม บุตร ดัง เหยี่ยว เว้า ท่าน. ชู กระติกน้ำ กิจกรรม ศาสตร์ ต้นงิ้ว.', 'ต้นมะนาว บ่ม เตา น้ำนม โอน ทะเล เคารพ. จุดประสงค์ กระจาด คน โรงพยาบาล ผ่า ไปรษณีย์ อา. ผูก อาทิตย์ ชบา กระดิ่ง ไข่ดัน สีเหลือง.', 'บีบ ราคา เกี่ยวข้อง ตา ซ่าหริ่ม จริง. พละ กระบุง มะไฟ ตะเกียบ. ข้าง สามารถ เจ็บป่วย หอม.', 'วิ่งหนี เงือก อิ่ม แถม ขมา ดิบ ง่าย. ค้อน จับ หน้า เมาะ.', 'พระราชกรณียกิจ ปลาหมึก เชื้อโรค ยา ต้นนุ่น สะใภ้. อาเจียน เครื่องนอน ซี่ แหละ ถวาย ยุง หยุด. แดด โกหก แฟ้ม.']
['ภาษา คม โต๊ะ เที่ยง. แจ้ง คัดไทย ปริญญา เช่น รับจ้าง สาย ผักกาด แบบ. คนโท ตะโกน ปัญหา ดึก ค้า ภรรยา เรียบร้อย.', 'ชน จน หมอลำ ย่า ไพเราะ ระกำ. ต้นยูคาลิปตัส จง อ้อย วอลเลย์บอล. หัวเข่า กระเทียม ต้นบานไม่รู้โรย สวนสัตว์.', 'ครูประจำชั้น ข้าพเจ้า เนื้อหมู สนใจ.', 'ต้นส้ม ห่าน สูตรคูณ กระดูก พื้นที่. พัก ง่าย เช็ค สังขยา อาบน้ำ ควัน. จาก เจ้าฟ้าชาย ยิ้ม ยา พระราชวัง. คาว เขี้ยว ผ่าตัด สัก บริการ.', 'สถานีอนามัย แต่ ดอกบานชื่น มัก ขนมกล้วย หกล้ม ต้นพริก ปัน. อย่างไร ชาน การเล่าเรื่อง บริเวณ นอนหลับ ชอบ ห่วง.']
['ครู แต่ อีก ยาสูบ ภูษา หนีบ. สิงโต กระเทียม กลางคืน ทหาร เล็ก หน้า ช้อน. ฝ้าย ทำไม แตงกวา ทั่ว รัชกาล ออมสิน เครื่องแกง .', 'สมบัติ ฟู เสื้อยืด. ไส้กรอก ต้นแค เครื่องหมาย ยาม ตาล อันตราย ธาตุ ลูกแก้ว. กระแทก เวียน อุทิศ ชาม ข้าวหมกไก่ เชิงเขา.', 'เศรษฐี พาด เสาธง กระถาง แท็กซี่ ผ้าใบ ข้อศอก. ต้ม ซึ้ง ชาย จ่าย แบบทดสอบ ตู้เย็น.', 'ต้นมะเขือ สีเขียว ออกซิเจน เกี่ยวข้อง โผ ถอย สีน้ำตาล.', 'กาว ข้าวผัด มุ้ง. พูดคุย เดิน อวัยวะ ซัก ปี่ สอย ตำลึง. แก้วน้ำ พี่เลี้ยง สิ่งของ ขยายพันธุ์ กั้น.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.paragraphs(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc.', 'Jkl ghi def abc. Def ghi abc ghi def ghi.', 'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi. Abc def jkl abc ghi abc.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi def ghi def ghi def abc. Abc jkl def abc. Jkl jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi.']
['Def def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc.', 'Ghi abc abc abc jkl abc abc. Abc abc jkl abc. Def ghi abc ghi.', 'Ghi jkl abc abc def def. Ghi abc abc jkl. Def jkl def jkl ghi.', 'Jkl abc abc ghi. Ghi def abc def.', 'Jkl jkl ghi def ghi abc ghi. Ghi def abc def abc jkl def. Ghi ghi jkl jkl abc.']
['Ghi jkl abc ghi ghi abc. Ghi def jkl ghi def.', 'Def ghi abc def def abc ghi. Jkl ghi abc abc def jkl abc. Abc jkl ghi abc ghi jkl.', 'Def abc ghi abc jkl ghi. Abc ghi abc def. Abc jkl def abc.', 'Jkl abc def ghi jkl ghi abc. Def abc abc ghi.', 'Jkl jkl jkl abc ghi ghi. Ghi jkl ghi def ghi abc ghi. Abc def def.']
['Def ghi abc abc. Def def ghi def def abc abc abc. Ghi def jkl def abc ghi def.', 'Abc abc def abc def ghi. Jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.', 'Def ghi def def.', 'Def def jkl def jkl. Abc abc jkl jkl abc ghi. Abc def abc abc jkl. Ghi abc def def jkl.', 'Jkl abc def ghi jkl def jkl def. Jkl ghi jkl ghi jkl abc ghi.']
['Abc abc def jkl jkl ghi. Abc abc jkl abc abc abc abc. Def abc abc ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi ghi jkl. Jkl ghi jkl abc ghi ghi jkl def. Ghi abc jkl abc jkl ghi.', 'Ghi def def def jkl jkl def. Abc ghi abc def jkl abc.', 'Def def jkl ghi ghi abc jkl.', 'Ghi def abc. Jkl abc ghi abc def ghi ghi. Def jkl def jkl ghi.']
sentence(nb_words=6, variable_nb_words=True, ext_word_list=None)

Generate a sentence.

The nb_words argument controls how many words the sentence will contain, and setting variable_nb_words to False will generate the exact amount, while setting it to True (default) will generate a random amount (+/-40%, minimum of 1) using randomize_nb_elements().

Under the hood, words() is used to generate the words, so the argument ext_word_list works in the same way here as it would in that method.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10)
...
'ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง ตูด ร่มเงา หนุน จุดประสงค์.'
'โดย ตน แก วิ่งเปี้ยว สี่เหลี่ยม เชิญ หมี่ อิฐ เต้น ขวด ไล่ สรรเสริญ.'
'เมื่อวาน ข้าม ถั่วฝักยาว กาม ดอกพุทธรักษา รถพยาบาล ร่มเย็น อุปกรณ์ กด เสื้อยืด.'
'ต้นตาล เกลือ พลั่ว เหว เยี่ยมเยียน โคม กำนัน บริสุทธิ์ พาน คันนา เสียว ข้าวสาร ต้นพริก.'
'สั้น รถสองแถว สีเทา น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, variable_nb_words=False)
...
'เมรุ ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง ตูด ร่มเงา หนุน.'
'จุดประสงค์ อ่อนเพลีย เคี้ยว ตีลังกา ข่าย เหล้า เชื้อโรค สถานีอนามัย อับปาง เครื่องใช้.'
'ทุย คัดลายมือ คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม ถั่วฝักยาว กาม ดอกพุทธรักษา รถพยาบาล.'
'ร่มเย็น อุปกรณ์ กด เสื้อยืด ปรึกษา น้อง ขอบฟ้า ชั้นเรียน เทอม ประทัด.'
'มัน เสียใจ กล้วยหอม หนี ผง การคูณ พวก เวร สั้น รถสองแถว.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl def def ghi jkl.'
'Abc abc abc jkl jkl ghi ghi ghi abc abc abc jkl.'
'Def abc def ghi jkl jkl def jkl def jkl.'
'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi jkl def ghi ghi abc jkl.'
'Abc jkl jkl def abc def ghi jkl.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentence(nb_words=10, variable_nb_words=True, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Jkl def def ghi def jkl def def ghi jkl.'
'Abc abc abc jkl jkl ghi ghi ghi abc abc abc jkl.'
'Def abc def ghi jkl jkl def jkl def jkl.'
'Jkl abc jkl ghi jkl ghi ghi jkl def ghi ghi abc jkl.'
'Abc jkl jkl def abc def ghi jkl.'
sentences(nb=3, ext_word_list=None)

Generate a list of sentences.

This method uses sentence() under the hood to generate sentences, and the nb argument controls exactly how many sentences the list will contain. The ext_word_list argument works in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences()
...
['ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง.', 'รสชาติ ไว ความร่มเย็น แรก โดย.', 'ตีลังกา ข่าย เหล้า เชื้อโรค.']
['เครื่องใช้ ทุย คัดลายมือ คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม ถั่วฝักยาว.', 'ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล.', 'ขอบฟ้า ชั้นเรียน เทอม ประทัด.']
['กำนัน บริสุทธิ์ พาน.', 'เสียว ข้าวสาร ต้นพริก ลับ สีน้ำ ตะกร้า.', 'น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว.']
['ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.', 'ประมาณ จิก กู ไล่จับ เบา เสา ปูน ฉันท์.', 'กิ้งก่า ทิ่ม รดน้ำ.']
['ภาระ เชือก โต ไหว้.', 'คุณพ่อ ต่างประเทศ เทป ไข้เลือดออก.', 'เข่ง กล สนิท คำปฏิญาณ หลาน พระอินทร์ เสาร์.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences(nb=5)
...
['ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง.', 'รสชาติ ไว ความร่มเย็น แรก โดย.', 'ตีลังกา ข่าย เหล้า เชื้อโรค.', 'เครื่องใช้ ทุย คัดลายมือ คุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม ถั่วฝักยาว.', 'ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล.']
['ขอบฟ้า ชั้นเรียน เทอม ประทัด.', 'กำนัน บริสุทธิ์ พาน.', 'เสียว ข้าวสาร ต้นพริก ลับ สีน้ำ ตะกร้า.', 'น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว.', 'ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.']
['ประมาณ จิก กู ไล่จับ เบา เสา ปูน ฉันท์.', 'กิ้งก่า ทิ่ม รดน้ำ.', 'ภาระ เชือก โต ไหว้.', 'คุณพ่อ ต่างประเทศ เทป ไข้เลือดออก.', 'เข่ง กล สนิท คำปฏิญาณ หลาน พระอินทร์ เสาร์.']
['สีน้ำเงิน โซ่ สอย สถานีตำรวจ วง ปีก เงิน.', 'แจ้ว รางวัล เสื่อ คำตอบ จอด ลม ลูกจัน พัง.', 'ขาด ตื่น วา หลัง.', 'ชัง ประเทศชาติ อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ.', 'ไข้เลือดออก เหงื่อ ศาสนาพุทธ ตู้.']
['เพื่อ โรงอาหาร แกงคั่ว.', 'รวม ส่องแสง ปลอกหมอน เรือ ต่อมา ข่าว ก๋ง.', 'กระเป๋า เดือน ทานตะวัน นกแก้ว พัดลม.', 'ข้าม สุภาพ มาก ศอก คำตอบ ผลิต ต้นมะปราง นิด.', 'รถพยาบาล จระเข้ พวง ฤาษี ยัด.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.sentences(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Jkl def def ghi def jkl.', 'Jkl def jkl abc abc.', 'Jkl ghi def jkl.', 'Jkl def ghi jkl ghi def abc def.', 'Ghi abc ghi def ghi abc jkl jkl.']
['Ghi def jkl ghi.', 'Ghi jkl def.', 'Ghi abc jkl abc jkl abc.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi.', 'Ghi jkl ghi jkl.']
['Ghi def abc jkl def abc abc jkl.', 'Ghi ghi def.', 'Ghi abc abc abc.', 'Jkl jkl ghi def.', 'Def jkl jkl jkl ghi jkl ghi.']
['Def ghi ghi jkl def def abc.', 'Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def.', 'Abc abc ghi abc.', 'Ghi jkl ghi abc abc abc jkl.', 'Def def jkl abc.']
['Abc jkl ghi.', 'Abc jkl jkl abc def abc def.', 'Abc def def abc def.', 'Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.', 'Jkl abc ghi jkl def.']
text(max_nb_chars=200, ext_word_list=None)

Generate a text string.

The max_nb_chars argument controls the approximate number of characters the text string will have, and depending on its value, this method may use either words(), sentences(), or paragraphs() for text generation. The ext_word_list argument works in exactly the same way it would in any of those methods.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=20)
...
'เมรุ ถกเถียง.'
'โอ่ง กลิ้ง.'
'ยากันยุง ตูด ร่มเงา.'
'จุดประสงค์.'
'เคี้ยว ตีลังกา ข่าย.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=80)
...
'ถกเถียง ต้นมังคุด โอ่ง กลิ้ง ดอกทานตะวัน ยากันยุง.'
'ตีลังกา ข่าย เหล้า เชื้อโรค.'
'ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล. ขอบฟ้า ชั้นเรียน เทอม ประทัด.'
'เสียว ข้าวสาร ต้นพริก ลับ สีน้ำ ตะกร้า.'
'ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ. ประมาณ จิก กู ไล่จับ เบา เสา ปูน ฉันท์.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(max_nb_chars=160)
...
'ชมพู่ รถบรรทุก วันพระ ต้นมะขามเทศ แบบทดสอบ รสชาติ. หนุน จุดประสงค์ อ่อนเพลีย เคี้ยว ตีลังกา ข่าย. สี่เหลี่ยม เชิญ หมี่ อิฐ เต้น.'
'ต้นตาล เกลือ พลั่ว เหว เยี่ยมเยียน โคม กำนัน. หนี ผง การคูณ พวก เวร สั้น.\nน้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว. ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.'
'ขิง สีน้ำเงิน โซ่ สอย สถานีตำรวจ วง ปีก เงิน. แจ้ว รางวัล เสื่อ คำตอบ จอด ลม ลูกจัน พัง. ขาด ตื่น วา หลัง.'
'คม เปรต วิทยุ กระเป๋า เดือน ทานตะวัน. อบรม ทหาร ข้าม สุภาพ. ก๋ง เครื่องมือ เฟื่องฟ้า เครื่องแต่งกาย ศูนย์.\nรุนแรง ทั้ง ที่ เจดีย์. อธิบาย นัยน์ตา บ่อ มีดโกน.'
'ต้นทับทิม บุตร ดัง เหยี่ยว เว้า ท่าน. ชู กระติกน้ำ กิจกรรม ศาสตร์ ต้นงิ้ว.'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.text(ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'Abc jkl def jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi def jkl ghi. Jkl ghi ghi ghi abc.\nJkl ghi def abc. Def ghi abc ghi def ghi.\nJkl abc jkl ghi jkl ghi ghi. Abc def jkl abc ghi abc.'
'Ghi def ghi def ghi def abc. Abc jkl def abc. Jkl jkl jkl jkl. Ghi jkl ghi ghi abc abc ghi.\nDef def ghi ghi jkl def def abc. Ghi jkl abc ghi abc abc jkl def. Abc abc ghi abc.'
'Ghi jkl abc abc def def. Ghi abc abc jkl. Def jkl def jkl ghi.\nJkl abc abc ghi. Ghi def abc def.\nJkl jkl ghi def ghi abc ghi. Ghi def abc def abc jkl def. Ghi ghi jkl jkl abc.'
'Def ghi abc def def abc ghi. Jkl ghi abc abc def jkl abc. Abc jkl ghi abc ghi jkl.\nDef abc ghi abc jkl ghi. Abc ghi abc def. Abc jkl def abc.\nJkl abc def ghi jkl ghi abc. Def abc abc ghi.'
'Def ghi abc abc. Def def ghi def def abc abc abc. Ghi def jkl def abc ghi def.\nAbc abc def abc def ghi. Jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.\nDef ghi def def.'
texts(nb_texts=3, max_nb_chars=200, ext_word_list=None)

Generate a list of text strings.

The nb_texts argument controls how many text strings the list will contain, and this method uses text() under the hood for text generation, so the two remaining arguments, max_nb_chars and ext_word_list will work in exactly the same way as well.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5)
...
['ชมพู่ รถบรรทุก วันพระ ต้นมะขามเทศ แบบทดสอบ รสชาติ. หนุน จุดประสงค์ อ่อนเพลีย เคี้ยว ตีลังกา ข่าย. สี่เหลี่ยม เชิญ หมี่ อิฐ เต้น.\nคุณแม่ ยุ้ง เมื่อวาน ข้าม. บีบ ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ.', 'น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว. ประโยค เกรด ทุกข์ รถตำรวจ.\nหล่น น้ำตก องค์ ของใช้ สร้าง ชม ฝา. นก เศษกระดาษ ก๋ง ประตู. เกรงใจ ตู้โชว์ ภูษา คุณพ่อ. ยืด ผลัด คลื่น ครั้ง สวน รำ มะเร็ง.', 'อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ จำปี กู. ตู้ กระต่าย เยาวชน เป้า. รายงาน คนใช้ นกแก้ว มะเร็ง.\nคม เปรต วิทยุ กระเป๋า เดือน ทานตะวัน. อบรม ทหาร ข้าม สุภาพ. ก๋ง เครื่องมือ เฟื่องฟ้า เครื่องแต่งกาย ศูนย์.', 'การศึกษา ต้นพุทรา ตำลึง เข้าใจ แท้ ถาม แรด. ดอกแก้ว ฟอง กัด คุ้ม สาว พังทลาย ลอด. โผ หลุด ความร่มเย็น สามารถ ซอย.\nต้นทับทิม บุตร ดัง เหยี่ยว เว้า ท่าน. ชู กระติกน้ำ กิจกรรม ศาสตร์ ต้นงิ้ว.', 'บีบ ราคา เกี่ยวข้อง ตา ซ่าหริ่ม จริง. พละ กระบุง มะไฟ ตะเกียบ. ข้าง สามารถ เจ็บป่วย หอม.\nวิ่งหนี เงือก อิ่ม แถม ขมา ดิบ ง่าย. ค้อน จับ หน้า เมาะ.']
['ภาษา คม โต๊ะ เที่ยง. แจ้ง คัดไทย ปริญญา เช่น รับจ้าง สาย ผักกาด แบบ. คนโท ตะโกน ปัญหา ดึก ค้า ภรรยา เรียบร้อย.', 'ครูประจำชั้น ข้าพเจ้า เนื้อหมู สนใจ.\nต้นส้ม ห่าน สูตรคูณ กระดูก พื้นที่. พัก ง่าย เช็ค สังขยา อาบน้ำ ควัน. จาก เจ้าฟ้าชาย ยิ้ม ยา พระราชวัง. คาว เขี้ยว ผ่าตัด สัก บริการ.', 'ครู แต่ อีก ยาสูบ ภูษา หนีบ. สิงโต กระเทียม กลางคืน ทหาร เล็ก หน้า ช้อน. ฝ้าย ทำไม แตงกวา ทั่ว รัชกาล ออมสิน เครื่องแกง .', 'เศรษฐี พาด เสาธง กระถาง แท็กซี่ ผ้าใบ ข้อศอก. ต้ม ซึ้ง ชาย จ่าย แบบทดสอบ ตู้เย็น.\nต้นมะเขือ สีเขียว ออกซิเจน เกี่ยวข้อง โผ ถอย สีน้ำตาล.', 'เฉียง ภัย ชน ยัน คะแนน รุ่งเรือง ช่าง ดอกกล้วยไม้. ต้นฝรั่ง การป้องกัน เมาะ กตัญญู ข้าพเจ้า. ห้อง คนขาย แห้ง พละ เลือก.']
['ขับ ผู้ขาย ง่ายดาย มีด. เตารีด ต้นไผ่ หน้าที่ อาวุธ เปรอะ ไหน ลอย. สถานี ส้ม ระเบียง ชอบ.\nทัพพี ความสะอาด ยุง ยัก ฝอย ปลาหมึก. ต้นตะไคร้ เช่น ร่าง น้ำพริก.', 'ชิง ปูน หน้าหนาว ขึ้น หน่วย ทอง คุณปู่. สูดดม บิดา เสียบ ตารางสอน.\nต้นมะละกอ ขนมปัง ซ่อม ชาม ปลาทู ถุง. ดึก ต้นน้อยหน่า ทะเลทราย หวัง ดาบ ลาน.', 'กระเด้ง ถึง สามี ทีหลัง เปียก ต้นละมุด บ้วน. เมา ครึ่ง เลิก ฉุกเฉิน กอด ตารางสอน ซิ่ง.', 'ความดี เหยื่อ น้ำชา ต้นคุณนายตื่นสาย ล่าง การนอน เผลอ. เหลือง ครู ล้อมวง ถ่าย มะเฟือง. หลง ความทุกข์ ที่นั่ง หมาป่า เหลว โค้ง ดอก.', 'เดิม ต้นกะเพรา รูป คว้า หมา มากมาย. วัสดุ วาดรูป รอย.\nกิน โต๊ะ ควบ อุบัติเหตุ การแพทย์ ส่อ. ตอก สนุก พอ ถั่วงอก กำไร.']
['แมว ชรา การงาน สิ้น ดอกรักเร่ เพดาน.\nด้าน กอด กลางคืน ต้นว่าน ปีนป่าย ขอบคุณ ได้ยิน เสื้อผ้า. เบี้ย ตั๋ว ประมาณ ง่ายดาย เตาไฟ ปลาเค็ม อะไร.', 'อาบ ครั้ง พบ ทาน กากบาท ใย. แห่ง ค้นคว้า ใด ขนาด ของแข็ง. ยืม อาเจียน ตีน บวชนาค กะหล่ำปลี ผู้ช่วย แขกเมือง.\nวาดรูป ผู้คน จังหวัด คด ขวด นางฟ้า.', 'ไหม้ พุ่มไม้ กาล ผู้ใหญ่ ชัง. ว่าน จาก ไม้เรียว ขวด งดงาม. เรื่อย ขนมเทียน เหตุการณ์ กิน ตาล.\nเจ้า เด้ง จังหวัด. สด ฝึก สุ่ม เนย ลัก ประเภท สาว. ทัก ผืน ไห รีดผ้า หนัก เดี่ยว เลี้ยง.', 'หม้อหุงข้าว ต้นมะกรูด โกสน หา แหวน สวนครัว ทาก ไม้กวาด. เถอะ เนียน เสื้อนักเรียน เพาะปลูก เรียบร้อย บ่น เศร้า.\nกระเจี๊ยบ สุ่ม ช็อกโกแลต ร่มไม้. พระคุณ เย็น บาน ต้นแค เห อนุบาล.', 'ลำคลอง ต้นสน ความรู้ เรียก ทอดมัน ไว. ตึง คนดี เยี่ยมเยียน ดูแล.\nความทุกข์ ดนตรี เสือดาว ศาสนาพุทธ หมี่ ทดสอบ.']
['เข่า จาง เหยื่อ แก่น เด็ก มูมมาม ช้อนชา อายุ. นายพราน ตู้ กาแฟ ชุก ถอด สวย เลีย เจ็บไข้. แฟ้ม สีน้ำ พระบรมโอรสาธิราช ขนม โจทย์ จีน.', 'แก๊ส ข้าวเจ้า ปลอม เหลือ จน ส่งเสริม เสือดาว. หมุน ขั้นตอน ไมตรี ล่า ต้นนางกวัก.\nวัสดุ คลาย หมั่น ป้า ท่อ เยาะ. ใคร่ ปั่น ไม้ถูบ้าน อาจารย์ สุขภาพ.\nศาสนา นับถือ โมโห ให้.', 'ถวาย พยาบาล ใส่บาตร เฝ้า ไม้ตะเคียน. ระหว่าง ต้นบานไม่รู้โรย ไถ แน่น.\nสอด พระอินทร์ ภาพ ตกกล้า เก้ง สุดท้าย. คุณลุง สาก เศษอาหาร ทั้ง เพื่อ. จอม หน้าร้อน ค้างคาว หุง ความร่มเย็น ขัด.', 'ซื้อ เหล้า ทุกที ข้าวผัด พ่อขุน ใคร่ เขียนไทย.\nพระเอก แบบทดสอบ ชั่ว เหว แผ่ ดิน ไม้ขีด ครอบ.\nราษฎร ระฆัง หนู พวก.\nม้านั่ง บ่า พิเศษ ภูมิใจ หมา คนไข้ ชวน. ดอกบานไม่รู้โรย ต่อย เต็ม กรรมกร กลิ่น.', 'พระอินทร์ แย่ หมาย กระจก เพลิน กษัตริย์. แว่นตา เผ็ด หุบ ไม้ตะเคียน ขโมย. ออกพรรษา แถว คุณหมอ โปรย ไหว้ หมาก ดก. คุณครู บีบ พระราชกรณียกิจ.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5, max_nb_chars=50)
...
['รสชาติ ไว ความร่มเย็น แรก โดย.', 'ซีอิ๊ว ย่อม แปลง น้ำแกง ครบ ต้ม ต้นมะปราง ต้นตาล.', 'กำนัน บริสุทธิ์ พาน.', 'น้ำอ้อย ดัง ประชุม กรีด น้ำพริก คำ เปรี้ยว.', 'ประมาณ จิก กู ไล่จับ เบา เสา ปูน ฉันท์.']
['ภาระ เชือก โต ไหว้.', 'เข่ง กล สนิท คำปฏิญาณ หลาน พระอินทร์ เสาร์.', 'แจ้ว รางวัล เสื่อ คำตอบ จอด ลม ลูกจัน พัง.', 'ชัง ประเทศชาติ อิฐ ติด ชน เผื่อ แบบทดสอบ.', 'เพื่อ โรงอาหาร แกงคั่ว.']
['กระเป๋า เดือน ทานตะวัน นกแก้ว พัดลม.', 'รถพยาบาล จระเข้ พวง ฤาษี ยัด.', 'การศึกษา ต้นพุทรา ตำลึง เข้าใจ แท้ ถาม แรด.', 'โผ หลุด ความร่มเย็น สามารถ ซอย.', 'ท่าน ลาบ นิ้วมือ เหว ฝอย การเล่าเรื่อง.']
['นอก คิ้ว สะใภ้.', 'สีเหลือง ซักผ้า ฟู บีบ.', 'จาก ตึง การระวัง คางคก วันอาสาฬหบูชา.', 'วิ่งหนี เงือก อิ่ม แถม ขมา ดิบ ง่าย.', 'บ่า หัด เวร สนั่น วัสดุ รถกระบะ กระบอก.']
['แดด โกหก แฟ้ม.', 'ส่อง เสื้อกล้าม เชื่อ งาม คันส่ง. ท่า หงส์ คนโท.', 'แฟง ไล่จับ กลอน ชน จน หมอลำ ย่า.', 'หัวเข่า กระเทียม ต้นบานไม่รู้โรย สวนสัตว์.', 'เตารีด ศอก คิ้ว อารมณ์.']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.texts(nb_texts=5, max_nb_chars=50, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['Jkl def def ghi def jkl. Jkl def jkl abc abc.', 'Jkl def ghi jkl ghi def abc def.', 'Ghi def jkl ghi. Ghi jkl def.', 'Def abc def ghi jkl abc ghi. Ghi jkl ghi jkl.', 'Ghi ghi def. Ghi abc abc abc. Jkl jkl ghi def.']
['Def ghi ghi jkl def def abc.', 'Abc abc ghi abc. Ghi jkl ghi abc abc abc jkl.', 'Abc jkl ghi. Abc jkl jkl abc def abc def.', 'Abc jkl abc def ghi jkl jkl abc.', 'Abc jkl ghi abc ghi. Jkl jkl ghi def ghi abc ghi.']
['Ghi ghi jkl jkl abc. Def def ghi abc abc.', 'Def ghi def. Abc abc ghi.', 'Abc jkl jkl def ghi jkl jkl. Jkl def ghi def.', 'Abc ghi jkl def jkl. Def jkl ghi abc.', 'Def abc abc ghi. Def def ghi jkl jkl jkl ghi.']
['Abc def def. Ghi def ghi abc abc jkl.', 'Def jkl ghi. Def def def abc jkl.', 'Ghi jkl jkl ghi def jkl. Abc abc ghi abc.', 'Jkl ghi abc abc abc jkl ghi. Def def abc jkl.', 'Def def ghi jkl. Ghi abc def def jkl.']
['Jkl def jkl def def def. Ghi jkl abc ghi ghi.', 'Def ghi def jkl ghi jkl abc abc.', 'Jkl ghi jkl ghi ghi ghi jkl.', 'Ghi abc jkl abc jkl ghi. Ghi def abc jkl jkl.', 'Def jkl abc abc def. Jkl ghi abc ghi jkl def abc.']
word(ext_word_list=None)

Generate a word.

This method uses words() under the hood with the nb argument set to 1 to generate the result.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.word()
...
'เมรุ'
'ถกเถียง'
'ต้นมังคุด'
'โอ่ง'
'กลิ้ง'
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.word(ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
'jkl'
'jkl'
'def'
'def'
'ghi'
words(nb=3, ext_word_list=None, unique=False)

Generate a list of words.

The nb argument controls the number of words in the resulting list, and if ext_word_list is provided, words from that list will be used instead of those from the locale provider’s built-in word list.

If unique is True, this method will return a list containing unique words. Under the hood, random_sample() will be used for sampling without replacement. If unique is False, random_choices() is used instead, and the list returned may contain duplicates.

Warning

Depending on the length of a locale provider’s built-in word list or on the length of ext_word_list if provided, a large nb can exhaust said lists if unique is True, raising an exception.

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words()
...
['เมรุ', 'ถกเถียง', 'ต้นมังคุด']
['โอ่ง', 'กลิ้ง', 'ดอกทานตะวัน']
['ยากันยุง', 'ตูด', 'ร่มเงา']
['หนุน', 'จุดประสงค์', 'อ่อนเพลีย']
['เคี้ยว', 'ตีลังกา', 'ข่าย']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=5)
...
['เมรุ', 'ถกเถียง', 'ต้นมังคุด', 'โอ่ง', 'กลิ้ง']
['ดอกทานตะวัน', 'ยากันยุง', 'ตูด', 'ร่มเงา', 'หนุน']
['จุดประสงค์', 'อ่อนเพลีย', 'เคี้ยว', 'ตีลังกา', 'ข่าย']
['เหล้า', 'เชื้อโรค', 'สถานีอนามัย', 'อับปาง', 'เครื่องใช้']
['ทุย', 'คัดลายมือ', 'คุณแม่', 'ยุ้ง', 'เมื่อวาน']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=5, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'])
...
['jkl', 'jkl', 'def', 'def', 'ghi']
['def', 'jkl', 'def', 'def', 'ghi']
['jkl', 'ghi', 'def', 'jkl', 'ghi']
['def', 'jkl', 'jkl', 'jkl', 'jkl']
['def', 'ghi', 'jkl', 'ghi', 'def']
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.words(nb=4, ext_word_list=['abc', 'def', 'ghi', 'jkl'], unique=True)
...
['jkl', 'def', 'abc', 'ghi']
['jkl', 'def', 'ghi', 'abc']
['ghi', 'jkl', 'abc', 'def']
['ghi', 'abc', 'jkl', 'def']
['def', 'jkl', 'abc', 'ghi']

faker.providers.person

class faker.providers.person.th_TH.Provider(generator)

Bases: faker.providers.person.Provider

first_name()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name()
...
'อภิเมธีธำรง'
'รัตนนาคินทร์'
'วรุธ'
'สิริยากร'
'ธวัชชัย'
first_name_female()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_female()
...
'อภิเมธีธำรง'
'รัตนนาคินทร์'
'วรุธ'
'สิริยากร'
'ธวัชชัย'
first_name_male()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_male()
...
'อภิเมธีธำรง'
'รัตนนาคินทร์'
'วรุธ'
'สิริยากร'
'ธวัชชัย'
first_name_nonbinary()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.first_name_nonbinary()
...
'อภิเมธีธำรง'
'รัตนนาคินทร์'
'วรุธ'
'สิริยากร'
'ธวัชชัย'
language_name()

Generate a random i18n language name (e.g. English).

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.language_name()
...
'Swahili'
'Sardinian'
'Georgian'
'French'
'Ganda'
last_name()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name()
...
'แนวพญา'
'นิติสาขา'
'ทหารแท้'
'ถาวรายุศม์'
'ทองสินธุ์'
last_name_female()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_female()
...
'แนวพญา'
'นิติสาขา'
'ทหารแท้'
'ถาวรายุศม์'
'ทองสินธุ์'
last_name_male()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_male()
...
'แนวพญา'
'นิติสาขา'
'ทหารแท้'
'ถาวรายุศม์'
'ทองสินธุ์'
last_name_nonbinary()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.last_name_nonbinary()
...
'แนวพญา'
'นิติสาขา'
'ทหารแท้'
'ถาวรายุศม์'
'ทองสินธุ์'
name()

:example ‘John Doe’

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name()
...
'พระมหา วรุธ ถาวรายุศม์ ณ พิศณุโลก'
'รอดคำดี ถาวระวรณ์'
'ประสิทธิ์ นาคสุทิน'
'อรุโณชา นิติสาขา'
'สันติ นาคสุทิน'
name_female()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_female()
...
'พระมหา วรุธ ถาวรายุศม์ ณ พิศณุโลก'
'รอดคำดี ถาวระวรณ์'
'ประสิทธิ์ นาคสุทิน'
'อรุโณชา นิติสาขา'
'สันติ นาคสุทิน'
name_male()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_male()
...
'พระมหา วรุธ ถาวรายุศม์ ณ พิศณุโลก'
'รอดคำดี ถาวระวรณ์'
'ประสิทธิ์ นาคสุทิน'
'อรุโณชา นิติสาขา'
'สันติ นาคสุทิน'
name_nonbinary()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.name_nonbinary()
...
'พระมหา วรุธ ถาวรายุศม์ ณ พิศณุโลก'
'รอดคำดี ถาวระวรณ์'
'ประสิทธิ์ นาคสุทิน'
'อรุโณชา นิติสาขา'
'สันติ นาคสุทิน'
prefix()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix()
...
'น.ต.'
'พระมหา'
'พล.ต.ท.'
'พ.ท.'
'จ่าสิบเอก'
prefix_female()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_female()
...
'จ.อ.'
'พล.อ.ท.'
'ร้อยตำรวจโท'
'พลอากาศตรี'
'พล.อ.'
prefix_male()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_male()
...
'พ.อ.ท.'
'จ.ท.'
'สิบตำรวจโท'
'นาวาอากาศตรี'
'พระครูปลัด'
prefix_nonbinary()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.prefix_nonbinary()
...
'น.ต.'
'พระมหา'
'พล.ต.ท.'
'พ.ท.'
'จ่าสิบเอก'
suffix()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix()
...
'ณ วิเชียร'
'ณ ลำปาง'
'ณ ป้อมเพชร์'
'ณ นคร'
'ณ พิศณุโลก'
suffix_female()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_female()
...
'ณ วิเชียร'
'ณ ลำปาง'
'ณ ป้อมเพชร์'
'ณ นคร'
'ณ พิศณุโลก'
suffix_male()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_male()
...
'ณ วิเชียร'
'ณ ลำปาง'
'ณ ป้อมเพชร์'
'ณ นคร'
'ณ พิศณุโลก'
suffix_nonbinary()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.suffix_nonbinary()
...
'ณ วิเชียร'
'ณ ลำปาง'
'ณ ป้อมเพชร์'
'ณ นคร'
'ณ พิศณุโลก'

faker.providers.phone_number

class faker.providers.phone_number.th_TH.Provider(generator)

Bases: faker.providers.phone_number.Provider

country_calling_code()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.country_calling_code()
...
'+211'
'+599 4'
'+800'
'+503'
'+82'
msisdn()

https://en.wikipedia.org/wiki/MSISDN

Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.msisdn()
...
'6048764759382'
'1948924115781'
'5938778408016'
'0975351393328'
'1587148418583'
phone_number()
Examples:
>>> Faker.seed(0)
>>> for _ in range(5):
...   fake.phone_number()
...
'+668 6048 7647'
'+66 3824 2194'
'+668 8924 1157'
'+668 5659 3877'
'+668 4080 1609'